Rejsebetingelser

Deltagerens ansvar:
Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på aftalt sted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, vil ikke kunne forvente nogen tilbagebetaling.

Samme navn i pas og på billet:
Vi gør opmærksom på, at det er deltagernes eget ansvar ved rejsens bestilling, at de oplyste navne stemmer overens med det, der står i den rejsendes pas. Derudover er den rejsende selv ansvarlig for, at passet er gyldigt og i orden. Det er vigtigt, at både fornavn(e) og efternavn på alle rejsedokumenter og biletter er stavet nøjagtigt som i passet, da man i værste fald ellers kan blive afvist ved check-in.

Bagage:
Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for egen bagage. Husk at opbevare det, der skal bruges undervejs, i håndbagagen. Herudover gør vi opmærksom på de skærpede regler for flydende væske i håndbagagen. Hver passager må medbringe 1 stk. håndbagage (maks. 8 kg og maks. 40 x 23 x 55 cm) samt 1 stk. kuffert (maks. 23 kg). HUSK venligst at mærke al bagage med navn, adresse og tlf.nr.

Depositum og betaling:
Depositum på kr. 1.500,- betales senest 8 dage efter bestilling. Restbeløbet betales senest 72 dage før afrejse. Betaling af depositum og restbeløb kan foretages via betalingslinjen nederst på rejsebeviset. Betalingsdatoerne er angivet på rejsebeviset.

Afbestilling:
JS Rejser tegner IKKE afbestillingsforsikring ved flyrejser – det gør man selv via sit forsikringsselskab. Afbestilling meddeles direkte til JS Rejser. I tilfælde af, at en person i et dobbeltværelser afbestiller, betaler den anden person tillæg for enkeltværelse. Ved afbestilling af en rejse er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling 33-64 dage før afrejse mistes 50 % af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 32 dage før afrejse mistes 100 % af rejsens pris.

Aflysning:
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. JS Rejser forpligter sig til senest 60 dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, medmindre der er tale om en pludseligt opstået situation. Rejsedeltagerne vil samtidig modtage tilbud om deltagelse på andre rejser. Ved aflysning af en rejse godtgøres det indbetalte beløb.

Rejseforsikring:
Vi gør opmærksom på, at det gule sygesikringskort helt er bortfaldet ved udlandsrejser. Ved rejser inden for EU skal man altid medbringe det blå EU-sygesikringskort, men vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker udgifter til hjemtransport, og i visse lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Mange har en rejseforsikring inkluderet i de private forsikringer, men man bedes kontrollere det.

Når man rejser til lande uden for EU (i vores tilfælde Serbien og Republik Moldova), dækker hverken det gule eller det blå kort. Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under rejse til disse lande, bør du derfor tegne en privat rejseforsikring gennem dit forsikringsselskab eller tjekke, om du allerede er tilstrækkeligt dækket.

Ved sygdom, ulykkestilfælde, forsinkelse og/eller bortkommet, stjålet eller beskadiget bagage samt andre uregelmæssigheder kan man ikke kræve erstatning hos JS Rejser. Det er altid rejsedeltagerens eget ansvar at sørge for at have den nødvendige forsikringsdækning.

Force majeure:
Vi tillader os det sædvanlige forbehold for force majeure: krig, strejker, blokader, naturkatastrofer eller andet, vi ikke har nogen som helst form for indflydelse på.

Rejsegarantifonden:
JS Rejser er naturligvis medlem af rejsegarantifonden (reg. nr. 2197).