Rejsebetingelser

Deltagerens ansvar:

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Rejseleder samt chauffør er med for hele gruppen og kan derfor ikke tage sig særligt af enkeltpersoner. Men selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor der må tages specielle hensyn. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på det a alte sted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, vil ikke kunne forvente nogen tilbagebetaling.

Samme navn i pas og på billet:
Vi gør opmærksom på, at det er kundens ansvar ved rejsens bestilling, at de oplyste navne stemmer overens med det, der står i de rejsendes pas. Derudover er de rejsende ansvarlige for, at passet er i orden e er gældende regler. Det er vigtigt, at navne er stavet nøjagtig som i passet på alle rejsedokumenter og billetter, da man i værste fald ellers kan blive afvist ved check-in. Det vil sige, at du skal have oplyst/angivet dit korrekte for- og efternavn.

Bagage:
Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for egen bagage.
Husk at medbringe de ting, som skal bruges undervejs, i håndbagagen. Herudover skal i være opmærksomme på de gældende regler for flydende væsker i håndbagagen. Der må medbringes 1 stk. håndbagage af højst 10 kg (mål: 55x40x23 cm) + 1 stk. kuffert af 32 kg. HUSK venligst at mærke al bagage med NAVN, ADRESSE, TLF. NR.

Depositum og betaling:
Depositum Kr. 1.500,00 skal betales senest 8 dage e er bestilling. Restbeløbet betales senest 72 dage før afrejse. Betaling af depositum og restbeløb kan foretages via netbank som anført nederst på rejsebeviset. Betalingsdatoerne er påført rejsebeviset.

Afbestilling:
JS REJSER kan IKKE tilbyde selv at tegne afbestillingsforsikring ved flyrejser. Det skal ske til den rejsendes eget forsikringsselskab senest en uge efter rejsens bestilling. Afbestilling skal meddeles direkte til JS REJSER. I det tilfælde, hvor en person i et dobbeltværelse afbestiller, skal den anden person betale tillæg for enkeltværelse. Ved afbestilling af en rejse tilbageholdes de indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 33 – 64 dage før afrejse mistes 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 32 dage før afrejse mistes 100% af rejsens pris.

Aflysning:
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig deltagerantal. JS REJSER er forpligtet til senest 60 dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation. Rejsedeltagerne vil samtidig modtage tilbud om deltagelse på andre rejser. Ved aflysning af en rejse godtgøres det indbetalte beløb.

Rejseforsikring:
Vi gør jer opmærksomt på, at det gule sundhedskort ikke gælder på udlandsrejser. Ved rejser inden for EU skal man altid medbringe det blå sundhedskort, men vær opmærksom på, at det blå EU sygesikringskort ikke dækker udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Når du rejser til lande uden for EU (i vores tilfælde Ukraine og Republik Moldova) dækker hverken det gule eller blå kort. Hvis du ønsker at være dækket af en sygeforsikring under rejse til disse lande, bør du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Vi erfarer, at næsten alle har den inkluderet i deres private forsikringer, men man bedes kontrollere det.

Ved sygdom, ulykkestilfælde, forsinkelse og bortkommet, stjålet eller beskadiget bagage samt andre uregelmæssigheder, kan der ikke kræves erstatning hos JS Rejser. Det er altid rejsedeltagerens eget ansvar at sørge for at have de ønskede forsikringsdækninger.

Force majeure:
Vi tillader os naturligvis det sædvanlige forbehold for force majeure: krig, strejker, blokader, naturkatastrofer eller andet, som vi ikke har nogen som helst form for indflydelse på.

Rejsegarantifonden:
JS Rejser er naturligvis medlem af rejsegarantifonden (reg. nr. 2197).